درباره ما

شرکت باتاب تجارت فخر سپهر

شرکت سهامی خاص باتاب تجـارت فخـر سپهـر به شماره ثبت ۱۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۶۲۷۰ در حوزه‌های وصول مطالبات و مالی، بودجه‌بندی شرکت‌ها و مؤسسات، ارائه خدمات مشارکت، مشاوره و سرمایه‌گذاری، اخذ وام و تسهیـلات از بانک‌ها شروع به فعالیت نمـوده است.

اطلاعات بیشتر

خدمات شرکت

وصول مطالبات

با توجه به امکانات شـرکت و توانایی بالای کارشناسان مطالبات ، اطلاعات کسب شده ابتـدا مورد آنالیز کارشنـاسان قـرار گرفته و ...

خدمات حقوقی

پرونده های ارجاعی به دایره حقوقی با توجه به وضعیت خاص هر یک از آنها دسته بندی شده و تصمیم گیری می شود ...

خدمات مشاوره ای و مدیریتی

این خدمات عبارتند از طرح های توجیهی و اقتصادی، خدمات فنی و مهندسی، تولید و سرمایه گذاری و خرید سهام، بازسازی و راه اندازی واحد های تولیدی و ...

خدمات مالی و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری درشرکت ها و خرید سهام و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و غیر تولیدی و ...

بودجه بندی شرکت ها و موسسات

بودجه بندی شرکت ها و موسسات بخش مهمی در راستای انضباط مالی و مدیریت بهینه در هر کسب و کاری است...

اخذ وام و تسهیلات از بانک ها

این شرکت در زمینه طرح‌های توجیهی و راه‌اندازی و یا ساخت واحدهای تولیدی و غیرتوحیدی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجاز، اقدام به مشاوره ....

آخرین اخبار

آخرین خبرهای شرکت و حوزه اقتصادی کشور