تحلیل و قیمت‌گذاری
اگر به‌عنوان یک سرمایه‌گذار قصد مدیریت و برنامه‌ریزی سرمایه خود را در انواع بازارهای سرمایه‌دارید و یا به‌عنوان یک سرمایه‌گذار نهادها یا سازمان‌ها، جهت تدوین و بهبود استراتژی‌های سرمایه خود رادارید، واحد آموزش و مشاوره‌ای شرکت آمادگی دارد تا با تهیه گزارش‌های تحلیلی و تدوین نقشه راه مطمئن، در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات به‌موقع همراه شما باشد.

مشاوره سرمایه‌گذاری
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران دارای اهداف سرمایه‌گذاری و خطرپذیری متفاوتی باشند و از سمتی دیگر بازار سهام نیز همانند بازار هر محیط سرمایه‌گذاری دیگری دارای پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود است.
واحد آموزش و مشاوره سرمایه‌گذاری این شرکت با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مختلف، سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری راهنمایی و پشتیبانی کند.