بودجه‌بندی شرکت‌ها و مؤسسات بخش مهمی در راستای انضباط مالی و مدیریت بهینه در هر کسب‌وکاری است. برای داشتن کسب‌وکاری موفق و هدفمند بودجه‌بندی امری اجتناب‌ناپذیر است و از آن به‌عنوان یک نقشه راه برای مدیران و همچنین نقطه مقایسه در پایان دوره عمل استفاده می‌کنند. شرکت باتاب تجارت فخر سپهر با استفاده از کارشناسان مجرب و اساتید این حوزه با گروه مشاوره‌ای قوی و کارآمد آماده همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری است.