۱٫ سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و خرید سهام
۲٫ سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و غیر تولیدی