با توجه به امکانات شـرکت و توانایی بالای کارشناسان مطالبات، اطلاعات کسب‌شده ابتـدا مورد آنالیز کارشنـاسان قرارگرفته و سـپس با خط‌مشی‌های تعریف‌شده اقـدام به پی‌جویی پرونده‌های ارجاع شـده می‌کنند در این مـرحله ابزارهای ایجادشده مـراحل پیگیری را تقسیم‌بندی و اقدامات لازم ازجمله مذاکره تلفنی، استعلامات اولیه، ارسـال پیامک، ارسال ابـلاغیه و … صورت می‌گیرد و با توجه به‌کارگیری کارشناسان مجـرب بسیـاری از پرونده‌های ارجاع شـده خاتمـه یافته و تعـداد معـدودی از پرونده‌ها با توجـه به خاص بودن شرایط به دایره حقوقی ارجاع می‌شود.